Nedan är bilaga 1 för Snabbutiks Personuppgiftsbiträdesavtal.

1. Personuppgifter om dina kunder som vi lagrar åt dig

1.1. För att Snabbutik ska kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter och uppfylla vårt kundåtagande mot dig som butiksägare lagrar vi, på ditt uppdrag, dina kunders personuppgifter så länge du driver webbutik med Snabbutik som teknisk plattform.
Vi ansvarar inte för att dina kunders uppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.

1.2. Snabbutik lagrar personuppgifter om i) Kunder och ii) Beställningar.

En förutsättning för att använda Snabbutik som teknisk leverantör för din webbutik är att du godkänner att nedanstående personuppgifter om dina kunder lagras i våra databaser.

Vad lagras specifikt?
i) Kunder
 • – För- och efternamn
 • – E-postadress
 • – Personnummer eller organisationsnummer
 • – Telefonnummer
 • – Adress, postnummer, ort och land
 • – Företag eller organisationsnummer
 • – Momsnummer
ii) Beställningar
 • – För- och efternamn
 • – E-postadress
 • – Personnummer eller organisationsnummer
 • – Telefonnummer
 • – Adress, postnummer, ort och land
 • – Företag eller organisationsnummer
 • – Momsnummer
 • – IP-adress

2. Godkännande av underbiträden

2.1. Som en del av leveransen av en teknisk plattform för din webbutik kan Snabbutik använda sig av underleverantörer i rollen som underbiträde. Dessa underbiträden är externa underleverantörer (tredje parter).

Genom att använda Snabbutik som teknisk plattform för din webbutik godkänner du att vi använder följande SaaS-tjänster och underleverantörer:

 1. Zendesk, för kundärenden samt vid kundkommunikation
 2. Trello, för intern lagring av kunduppdrag mellan personal i Snabbutik
 3. Asana, för intern lagring av kunduppdrag mellan personal i Snabbutik
 4. Amazon Web Services-tjänster (Ireland & Frankfurt), för lagring av data
 5. Nordcloud, för hantering av vår driftsmiljö hos AWS
 6. Slack, för kommunikation mellan personal i Snabbutik
 7. Google Cloud-tjänster, för e-post samt lagring av data
 8. Intercom, för kundärenden, kundkommunikation samt vid rapporter
 9. Mixpanel, för analys och statistik i förbättringssyfte av Snabbutiks tekniska plattform
 10. Postmarkför hantering av e-postutskick
 11. Cloudflare, för nätverkskommunikation

Användandet av ovanstående Saas-tjänster syftar till att ge stödfunktioner till vår plattform.

2.2. Snabbutik kan ändra underbiträden.

Du kommer att underrättas med minst 14 dagars varsel om ändringar sker rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter.

3. Ditt ansvar som butiksägare

3.1. Du ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med tredje parter till externa system som finns att tillgå i Snabbutik (såsom logistik-, betalningslösning- och bokföringssystem). Snabbutik tar inget ansvar för data som transfereras till dessa tredje parter.

3.2. Du ansvarar för att dina kunders personuppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.

3.3. Du ansvarar för att ingen annan data med personuppgifter, utöver data angiven i denna bilagans punkt 1.2., lagras i Snabbutiks system.

3.4. Du ansvarar för att anpassa din butiks allmänna villkor så de är anpassade till de nya kraven i dataskyddsförordningen.

3.5. Du ansvarar själv för att skapa en policy för vilka typer av personuppgifter som ni lagrar samt för hur dessa uppgifter används.

3.6. Du ansvarar själv för att din verksamhet lever upp till kraven som dataskyddsförordningen ställer, som inte är omfattade av följande personuppgiftsbiträdesavtal.

För mer information om hur du kan fullfölja dina skyldigheter enligt de nya kraven i dataskyddsförordningen hänvisar vi till följande sida för mer information: https://snabbutik.com/gdpr

Varukorg
NOK Norska kronor